menu

profil firmy Asenhajmer
dane techniczne
ściany
dachy
konstrukcja
galeria

system budowania Lindab

system budowania Lindabsystem budowania Lindabsystem budowania Lindab
download

nowości
asenhajmer nowości
Parkingi wielopoziomowe


asenhajmer nowości
Astron Budynki z naturalnym doświetleniem - przemysł


profil firmy Asenhajmer


Firma Asenhajmer Sp. z o.o. Firma Asenhajmer jest przedstawicielem budowlanym Lindab Buildings

Naszym celem jest spełnienie Państwa wymagań!

 • indywidualne projekty
 • jakość potwierdzona certyfikatem EN ISO 9001
 • precyzyjny harmonogram robót
 • sztywny termin i gwarancja ceny
 • optymalna przestrzeń użytkowa

Mocną stroną jest dostawa z jednego źródła!

 • indywidualne potraktowanie Państwa projektu
 • bezpośrednia współpraca pomiędzy nami, architektem i Państwem
 • znajomość lokalnych przepisów i zaleceń nadzoru budowlanego
 • kompletne rozwiązanie techniczne z jednego źródła
 • rozpiętość do 100 m bez podpór

Oferujemy wykonawstwo w zakresie:

 • projektowania i budowy hal stalowych
 • przeznaczenie naszych obiektów to:
  • zakłady produkcyjne
  • hale, fabryki
  • magazyny
  • salony wystawowe
  • supermarkety
  • zamknięte korty tenisowe
  • ośrodki sportowe
  • hangary
  • biurowce

Asenhajmer Sp. z o.o. obok głównego profilu działalności polegającego na dostawie i montażu hal stalowych w technologii Lindab Buildings, wprowadza dodatkowe formy usług, oferując:

 • 1. Usługi w zakresie:
  • inwestora zastępczego
  • generalnego realizatora inwestycji GRI
  • generalnego wykonawcy GW
  • wykonania projektu budowlanego i wykonawczego ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę
  • uwaga - usługa realizowana jest poprzez stałą współpracę z 5 biurami projektowymi
  • sporządzania i uzgodnienia harmonogramów rzeczowo - finansowych realizacji inwestycji
  • zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego
  • organizowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  • przygotowania kompletu dokumentów przetargowych, projektów umów z wykonawcami oraz doradztwa w zakresie wyboru wykonawców i dostawców
  • pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem inwestycji, w tym prowadzenie rozliczeń budowy w zakresie finansowym i rzeczowym, w szczególności poprzez sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym rachunków i kosztorysów składanych przez wykonawców
  • dokonywania odbioru wykonanych robót przy udziale inwestora z równoczesnym przekazaniem do eksploatacji
  • zabezpieczenia nadzorów autorskich
  • zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej
  • zapewnienia przestrzegania przepisów BHP, ppoż. itp. na budowie
  • zapewnienia kompletności dostaw
  • przekazania inwestorowi dokumentacji powykonawczej
  • dokonania końcowych rozliczeń inwestycji
  • wykonywania czynności wynikających z praw i obowiązków w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu i wyposażenia.
 • 2. Usługi projektowe w zakresie:
  • opracowania koncepcji
  • dokumentacji architektonicznej
  • dokumentacji konstrukcyjnej
  • dokumentacji instalacyjnej
  • ekspertyz budowlanych
 • 3. Usługi konsultingowe w zakresie budownictwa i realizacji inwestycji.


Astron | dotacje | galeria | referencje | kontakt | profil firmy | newsletter Astron