menu

profil firmy Asenhajmer
dane techniczne
ściany
dachy
konstrukcja
galeria

system budowania Lindab

system budowania Lindabsystem budowania Lindabsystem budowania Lindab
download

nowości
asenhajmer nowości
Parkingi wielopoziomowe


asenhajmer nowości
Astron Budynki z naturalnym doświetleniem - przemysł


profil firmy Asenhajmer


Firma Asenhajmer Sp. z o.o. Firma Asenhajmer jest przedstawicielem budowlanym Lindab Buildings

Naszym celem jest spełnienie Państwa wymagań!

  • indywidualne projekty
  • jakość potwierdzona certyfikatem EN ISO 9001
  • precyzyjny harmonogram robót
  • sztywny termin i gwarancja ceny
  • optymalna przestrzeń użytkowa

Mocną stroną jest dostawa z jednego źródła!

  • indywidualne potraktowanie Państwa projektu
  • bezpośrednia współpraca pomiędzy nami, architektem i Państwem
  • znajomość lokalnych przepisów i zaleceń nadzoru budowlanego
  • kompletne rozwiązanie techniczne z jednego źródła
  • rozpiętość do 100 m bez podpór

Oferujemy wykonawstwo w zakresie:

  • projektowania i budowy hal stalowych
  • przeznaczenie naszych obiektów to:
    • zakłady produkcyjne
    • hale, fabryki
    • magazyny
    • salony wystawowe
    • supermarkety
    • zamknięte korty tenisowe
    • ośrodki sportowe
    • hangary
    • biurowce

Asenhajmer Sp. z o.o. obok głównego profilu działalności polegającego na dostawie i montażu hal stalowych w technologii Lindab Buildings, wprowadza dodatkowe formy usług, oferując:

  • 1. Usługi w zakresie:
    • inwestora zastępczego
    • generalnego realizatora inwestycji GRI
    • generalnego wykonawcy GW
    • wykonania projektu budowlanego i wykonawczego ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę
    • uwaga - usługa realizowana jest poprzez stałą współpracę z 5 biurami projektowymi
    • sporządzania i uzgodnienia harmonogramów rzeczowo - finansowych realizacji inwestycji
    • zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego
    • organizowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
    • przygotowania kompletu dokumentów przetargowych, projektów umów z wykonawcami oraz doradztwa w zakresie wyboru wykonawców i dostawców
    • pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem inwestycji, w tym prowadzenie rozliczeń budowy w zakresie finansowym i rzeczowym, w szczególności poprzez sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym rachunków i kosztorysów składanych przez wykonawców
    • dokonywania odbioru wykonanych robót przy udziale inwestora z równoczesnym przekazaniem do eksploatacji
    • zabezpieczenia nadzorów autorskich
    • zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej
    • zapewnienia przestrzegania przepisów BHP, ppoż. itp. na budowie
    • zapewnienia kompletności dostaw
    • przekazania inwestorowi dokumentacji powykonawczej
    • dokonania końcowych rozliczeń inwestycji
    • wykonywania czynności wynikających z praw i obowiązków w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu i wyposażenia.
  • 2. Usługi projektowe w zakresie:
    • opracowania koncepcji
    • dokumentacji architektonicznej
    • dokumentacji konstrukcyjnej
    • dokumentacji instalacyjnej
    • ekspertyz budowlanych
  • 3. Usługi konsultingowe w zakresie budownictwa i realizacji inwestycji.


Astron | dotacje | galeria | referencje | kontakt | profil firmy | newsletter Astron