Asenhajmer 2022 Elbląg Hale Stalowe

galeria

Fotogaleria


download

nowości
asenhajmer nowości
Parkingi wielopoziomowe


asenhajmer nowości
Astron Budynki z naturalnym doświetleniem - przemysł


Współfinansowanie inwestycji ze środków z Unii Europejskiej


Firma Asenhajmer Sp. z o.o. oferuje pomoc w zakresie pozyskania środków z Unii Europejskich. Dzięki dotacjom z unii macie Państwo możliwość zrefundowania do 50% wartości inwestycji netto. Można sfinansować budowę, rozbudowę zakładu, rozwój przedsiębiorstwa, zmianę zakresu działalność czy rozszerzenie. Dzięki naszej pomocy i refundacji kosztów możecie Państwo zrealizować swoja inwestycję.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne - na wszystkich etapach - od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania, optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny, przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie.

Działania związane z pozyskiwaniem dotacji obejmują:

 • Dokonanie analizy profilu działalności organizacji oraz dobór możliwych źródeł finansowania z UE
 • Tworzenie projektów rozwojowych organizacji zgodnych politykami horyzontalnymi UE
 • Tworzenie biznes planów
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku
 • Zarządzanie projektami rozwojowymi
 • Doradztwo w zakresie działań promocyjnych projektów dofinansowanych z UE
 • Rozliczenie dotacji, sporządzanie wniosków o płatność, przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych, monitoring i ewaluację osiągniętych rezultatów.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej można sfinansować min.:

 • Koszty zakupów środków trwałych
 • Koszty realizacji inwestycji
 • Koszty ogólne takie jak, opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię i ogrzewanie
 • Opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego
 • Wydatki na doradztwo
 • Opłaty notarialne
 • Koszty opracowania niezbędnej dla projektu dokumentacji, np. studium wykonalności czy oceny oddziaływania na środowisko
 • Koszty związane z zakupem gruntów - jednak maksymalnie do wysokości 10% całkowitej wydatków kwalifikowanych projektu
 • Zakup nieruchomości zabudowanej, wykorzystywanej tylko do celów projektu.

Do refundacji w ramach pomocy unijnej nie zakwalifikują się koszty podatku VAT, który może zostać odzyskany, koszty prowizji i odsetek, kredytu, kar i grzywien, a także zakup nieruchomości niezabudowanej o wartości przekraczającej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.Astron | dotacje | galeria | referencje | kontakt | profil firmy | newsletter Astron